ROMÂNIA

JUDEŢUL ARAD

CONSILIUL JUDEŢEAN

HOTĂRÂREA NR. 161
din 27.05.2024
privind aprobarea conţinutului Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 30 aprilie 2024


Consiliul Judeţean Arad,
Având în vedere:
-Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 30.04.2024, înregistrat la Consiliul Judeţean Arad sub nr. 10.612/30.04.2024;
-Avizul favorabil al comisiilor de specialitate;
-Prevederile art. 138 alin. (15) şi ale art. 182 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul art. 182 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:
Art.1.Se aprobă conţinutul Procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Arad din data de 30 aprilie 2024, prevăzut în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2.Prezenta hotărâre se comunică la:
-Instituţia Prefectului - Judeţul Arad.
PREŞEDINTE,IUSTIN CIONCA

CONTRASEMNEAZĂ:

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,

SILVANA LUPU


File Name
Anexa.pdf


Modul de votare:
Reprezentare vot Total voturi
 
pentru 31 voturi
 
contra 0 voturi
 
abțineri 0 voturi
 
absenți 0 voturi
 
nu au votat 2 voturi

Vot detaliat:
CrtConsilierVot
1 ANGHEL RĂZVAN-PAUL (USR)
2 BLAGA BOGDAN-MARIUS (PNL)
3 BOLONI GYORGY (UDMR)
4 BORHA GHEORGHE-VASILE (PNL)
5 BOTIZAN MARIN-GHEORGHE (PNL)
6 BOZGA DORU (PNL)
7 BUDĂU RUBEN (PSLC)
8 BULBUC IONEL (PNL)
9 CADAR RĂZVAN-OLIMPIU (PNL)
10 CIONCA-ARGHIR IUSTIN-MARINEL (PNL)
11 CIOROGAR CRISTINA-DENISA (PNL)
12 CRIŞAN CORINA-ANKA (PNL)
13 DIHEL MARIANA DANIELA (PRO România)
14 DINGA STEFANIA-PATRICIA (PNL)
15 LUCA SAMUEL (USR)
16 LUCACI CORNEL-ŞTEFAN (PSLC)
17 MOŢ PETRU (PSLC)
18 NAGHI ALINA-GEORGETA (PMP)
19 ONESCU IRINA (PNL)
20 ORZA GHEORGHE (USR)
21 PERO TAMAS-CAROL (UDMR)
22 POP IOANA-ALINA (USR)
23 POP TALIDA (PNL)
24 POPA GAROFIŢA (PNL)
25 STAN SIMONA-LUCIA (PNL)
26 STANCA DORIN-MARCEL (PNL)
27 TALPEȘ MIREL-PETRU (PNL)
28 TRIPON FLORIN (PNL)
29 ŢOLE DANIEL-IOAN (USR)
30 ULICI ION (PNL)
31 WALDVOGEL-LERIC BRIGITTE-GLORIA (PRO România)
32 GLIGOR ALIN-SORIN (PRO România)
33 REMEŢAN FLORIN (PMP)