d) Transparenţă decizională – proiecte de acte administrative cu caracter normativ

Vezi și: Transparenţă decizională » Proiecte de acte normative